ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ | МИНА

Уеб сайт:
МИНА
Описание:
Резервни части
Възможности:
Бази данни - продукти, новини, промоции, download
Динамично генериращи се страници
Форма за обратна връзка с потребителите
Прибавяне, редакция и изтриване на продукти, новини, промоции, файлове, записи от администратора на сайта
Уеб адрес:

Снимка от уеб сайта Мина